Upphandling av Tjänster och System


Vi står på er sida och hjälper er att skapa en klar jämförelsebild av olika leverantörers erbjudanden. Vi hjälper er med att ställa rätt krav och ger er sedan en jämförlig bild av olika leverantörers förslag.

Vi kan agera som oberoende stöd för IT-chefer och ledning inför/och under beställning av IT-system. Det gäller områden som avtal, kravspecifikation och genomförande med hänsyn till både kostnader och intäkter.

Vi klargör vad som ska levereras, när det ska levereras och till vilket pris. Salmi Consulting har en beprövad modell för att genomföra IT- systemupphandlingar som leder fram till ett juridiskt hållbart avtal där dina intressen som beställare tillvaratas.

Du får en tuff projektledare/beställare som är lika kunnig som leverantören men som står på din sida och ser till dina intressen. Du får en konsult som känner till behoven ur både användarnas och ledningens perspektiv och gör det lättare att få fram ett kostnadseffektivt och funktionellt system som säkrar effekten av dina investerade pengar.