Salmi Consulting


Vill du få bättre styrning i dina projekt?

Drar kostnad och tid iväg, eller uteblir vinsterna med projekten?

Kan du mäta nyttan för verksamheten?

Har du planer på att byta/uppgradera ditt ERP eller CRM-system?


Salmi Consulting är ett leverantörsoberoende företag som specialiserar sig på projekt och organisations-utveckling med inriktning på upphandling, genomförande, projektkontor, coaching och utbildning. Vi är placerade i Åkarp, mitt emellan Malmö och Lund, men arbetar globalt och kan hjälpa dig vart som helst. Välkommen att läsa om vårt tjänsteutbud och att kontakta oss.

Salmi Consulting har lång erfarenhet från olika typer av projekt. Lika viktig är dock erfarenhet från linjechefskap, lönsamhetsansvar, marknadsföring och försäljning. Denna breda och tunga erfarenhet ger en unik förutsättning att förstå just din situation vad det gäller både möjligheter och risker.