Coaching - Stöd till projekt och verksamhet


Är du osäker på vad som behöver göras?

Är du överbelastad, ute på djupt vatten, eller har ingen vind i seglen?


I samband med projekt och förändringsarbete kan vi fungera som stöd i konflikthantering, beslut, och ledarskap. Salmi Consulting erbjuder handlingsinriktad och resultatfokuserad coaching som bygger på 11 kärnkompetenser från International Coaching Federation och regleras av dess etiska riktlinjer. Coaching är ett kraftfullt verktyg som baseras på den egna förmågan och kunskapen som finns inom varje individ. Den inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad de är beredda att göra för att ta sig dit de vill vara imorgon.

Mentorskap är en kusin till coaching. Detta grundar sig mer på mentorns erfarenhet, kunskap och kompetens. Kunskapsöverföring genom en inhyrd mentor passar bra när du behöver öka kompetensen inom något område men inte vill bära kostnaden av en fast anställd expert. Mentorn ger det stöd som behövs i form av råd, tips och metodik eller bara genom att vara ett bollplank. Du eller dina medarbetare kan ta på sig en större uppgift än normalt och ändå vara säkra på att lyckas, med en mentor från Salmi Consulting som stöd.